Apostilare si Supralegalizare

Apostilarea actelor oficiale ale companiei dumneavoastră reprezintă Convenția de Haga din 5 octombrie 1961. Prin aplicarea apostilei care se atestă că respectivul act este unul oficial, cu o semnătura autentică și este specifică doar statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 5 Octombrie 1961. În situația statelelor care nu au aderat la Convenția Haga, toate actele oficiale for fi supralegalizate.

Procedeul de supralegalizare este reprezentat de procedura prin care se atestă faptul că actul supus acestei proceduri este unul oficial, semnătura este autentică și se confirma calitatea în care a acționat semnatarul actului și identitatea ștampilei de pe acest act. Se aplică doar pentru statele care nu au calitatea de parte a Convenției de la Haga sau cu care România nu are tratate bilaterale pentru recunoașterea reciprocă a actelor.

Serviciile profesionale de apostilare și supralegalizare de care poate beneficia compania dumneavoastră acoperă următoarele domenii care suntem siguri că vă suscită interesul și acoperă marea majoritate a nevoilor pe care le aveți la nivelul echipei, precum: actele de studii, actele de stare civilă, certificatele de cazier judiciar, adeverințele medicale, adeverințele de calificare în diverse meserii, hotărârile judecătorești, actele emise de executorul judecătoresc, actele emise de registrul comerțului și actele notariale.

Biroul nostru vă oferă sprijin în obținerea apostilei de la oricare din autoritățile competente în acest scop din România: Prefectură, Tribunal sau Camera Notarilor Publici.

Apostila la Prefectură se aplică pe originalul următoarelor tipuri de acte:

- apostilă certificate de naștere: formatul nou, emise după 01.01.1998;
- apostilă certificate de căsătorie: formatul nou, emise după 01.01.1998;
- apostilă certificate de deces: formatul nou, emise după 01.01.1998;
- apostilă certificate de cazier judiciar certificate de cazier auto: eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secția de poliție în care domiciliază solicitantul;
- apostilă certificate de rezidență fiscal: redactate atât în limba romană cât și engleză, eliberate de administrațiile finanțelor publice;
- apostilă adeverințe prin care se atestă domiciliul și cetățenia persoanei sau statutul juridic față de statul roman: eliberate de Inspectoratul pentru Evidența Persoanelor;
- apostilă adeverințe privind componenta familiei: eliberate de Direcțiile Generale Publice de Evidență a Persoanelor;
- apostilă actele de studii preuniversitare: trebuie vizate în prealabil de inspectoratul școlar județean;
- apostilă actele de studii superioare: se vizează în prealabil de universitate [facultate];
- apostilă documente ce atestă calitatea de școlarizat pe teritoriul României, pentru cetățenii străini: vizate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - Serviciul Relații Internaționale;
- apostilă adeverințe medicale: vizate în prealabil la Direcții de Sănătate Publică; - apostilă certificate de botez/cununie: vizate în prealabil de Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național;
- apostilă certificatele de competență ale personalului maritim Navigant: vizate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
- apostilă brevete de turism: emise de Autoritatea Națională pentru Turism;
- apostilă adeverințe prin care se atestă vechimea în muncă: vizate în prealabil de Casa Națională de Pensii sau Casele Județene;
- apostilă adeverințe de calificare în diferite meserii: vizate în prealabil de agentiile județene pentru ocuparea forței de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003;

În cazul Tribunalului, Apostila se aplică pe următoarele tipuri de acte:

- apostilă hotărâri judecătorești: Hotărârile judecătorești trebuie să fie legalizate de instanța care le-a pronunțat și semnate cu numele în clar de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către președintele instanței,să poarte ștampila de președinte și să fie definitive și irevocabile;
- actele originale emise de Registrul Comerțului: Certificat Constatator, Rezoluție etc.

Începând cu 26 noiembrie 2010 actele notariale (inclusiv traducerile sau copiile legalizate la notariat) nu se mai apostilează prin Tribunal, ci prin Camera Notarilor Publici.

La CAMERA NOTARILOR PUBLICI se aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:
- Copii ale actelor originale, legalizate de un notar public: ex. procuri, declarații, invitații etc.
- Traducerile legalizate la notar: ex. procuri, declarații, invitații etc.
- Alte acte notariale (înscrisuri autentice, cu dată certă, cu legalizare de semnătură): ex. procuri, declarații, invitații etc.

Note:
- Nu se supralegalizează actele emise de autorități care nu se află în administrarea sau subordinea Ministerului Justiției, ci în subordinea altor ministere (de exemplu acte consulare, acte emise de arhivele Ministerului Administrației și Internelor, acte de studii, acte de stare civilă etc.).
- Nu se supralegalizează actele oficiale emise de autoritățile române pentru a fi folosite în România. Nu se supralegalizează actele oficiale străine.

La MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE se pot Supralegaliza următoarele tipuri de acte:

- certificate de naștere: formatul nou, emise dupa 01.01.1998;
- certificate de căsătorie: formatul nou, emise dupa 01.01.1998;
- certificate de deces: formatul nou, emise dupa 01.01.1998;
- certificate de cazier judiciar certificate de cazier auto: eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secția de poliție în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliției Române;
- certificate de rezidență fiscală: redactate atât în limba română cât și engleză, eliberate de administrațiile finanțelor publice;
- adeverințe prin care se atestă domiciliul și cetățenia persoanei sau statutul juridic față de statul român: eliberate de Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor - actele de studii preuniversitare: trebuie vizate în prealabil de inspectoratul școlar județean;
- actele de studii superioare: se vizează în prealabil de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării din Bucuresti CNRED;
- documente ce atestă calitatea de școlarizat pe teritoriul României, pentru cetățenii străini: vizate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - Serviciul Relații Internaționale;
- adeverințe medicale: vizate în prealabil la sau Ministerul Sanătății București;
- certificate de botez/cununie: vizate în prealabil de Direcția Județeană pentru Cultura, Culte și Patrimoniul Cultural National, respectiv a Municipiului București;
- adeverințe prin care se atestă vechimea în muncă: vizate în prealabil de Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din București;
- adeverințe de calificare în diferite meserii: vizate în prealabil de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 și Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București sau Direcția de Muncă, Solidaritate Socială și Familie București.

Ne găsiți în București, într-o zonă centrală accesibilă, la adresa Calea Călărașilor nr. 109, Sector 3. Biroul nostru de apostilare si supralegalizare este situat la o distanță de aproximativ 100 - 700 m față de metrou și se află în incinta Biroului Notarial Dragnea Ana - Maria. Pentru comenzile plasate în mediul online, vă putem asigura serviciile noastre de interpretariat simultan si consecutiv în toate zonele de interes din București: Unirii, Piața Alba Iulia, Dristor, Piața Victoriei, Dorobanți, Crângași, 13 Septembrie, Obor, Băneasa, Pipera, Militari, Floreasca, Ghencea, Piața Aviatorilor, Piața Charles de Gaulle, Pantelimon, Lacul Tei, Moșilor, Apărătorii Patriei, Titan, 1 Decembrie. De asemenea, vă putem oferi serviciile noastre de interpretariat simultan si consecutiv și dacă sediul companiei dumneavoastră se afă în Ilfov, Bragadiru, Otopeni, Popești Leordeni sau Chiajna.

Orașele în care furnizăm serviciile de apostilare si supralegalizare

Prin serviciul de preluare a comenzilor direct în mediul online, biroul nostru de apostilare si supralegalizare vă poate deservi interesele și acoperi nevoile pentru interpretariat simultan si consecutiv în toată țara: București, Ploiești, Pitești, Giurgiu, Constanța, Brașov, Timișoara, Cluj Napoca, Iași, Craiova, Galați, Brăila, Oradea, Arad, Bacău, Sibiu, Târgu Mureș, Târgu Jiu, Baia Mare, Buzău, Botoșani, Satu Mare, Râmnicu Vâlcea, Drobeta Turnu Severin, Suceava, Piatra Neamț, Târgoviște, Focșani, Bistrița, Tulcea, Reșița, Slatina, Călărași, Alba Iulia, Deva, Alexandria, Slobozia, Turda, Mediaș, Bârlad, Roman, Sfântu Gheorghe, Deva, Hunedoara, Zalău, Vaslui, Voluntari, Lugoj, Medgidia, Onești, Miercurea Ciuc, Petroșani, Mangalia, Tecuci, Pașcani, Reghin, Mioveni, Fetești, Sighișoara, Borșa, Curtea de Argeș, Sebeș, Huși, Moinești, Fălticeni.

Pentru că dispunem de o echipă de specialiști în interpretariat simultan si consecutiv cu experiență în mediul international, biroul nostru de apostilare si supralegalizare deține capacitatea de a livra serviciul pentru toate țările care dezvolta relații comerciale cu companiile din România: Albania, Anglia, Austria, Belarus, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă (Cehia), Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldova, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Rusia, Scoția, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ucraina, Ungaria, Arabia Saudită, Emiratele Arabe, Qatar, Siria, Israel.

Principalele orașe unde avem acoperire și putem furniza servicii de apostilare si supralegalizare inclusiv cu sprijinul unor parteneri locali dacă acest lucru este solicitat de către compania dumneavoastră sunt: Tirana, Londra, Viena, Minsk, Bruxelles, Sofia, Praga, Zagreb, Copenhaga, Berna, Tallinn, Helsinki, Paris, Berlin, Atena, Dublin, Roma, Riga, Vaduz, Vilnius, Luxemburg, Skopje, Chişinău, Oslo, Amsterdam, Haga, Varşovia, Lisabona, Moscova, Edinburgh, Belgrad, Bratislava, Ljubljana, Madrid, Stockholm, Ankara, Instambul, Kiev, Budapesta, Vatican, Riyadh, Abu Dhabi, Doha.

Portofoliul de limbi străine pentru care există cele mai multe solicitări și putem asigura serviciul de apostilare si supralegalizare ale tuturor tipurilor de documente prezentate este de 16 limbi străine de circulație extinsă pe care vă invităm să îl consultați mai jos:

APOSTILARE DOCUMENTE
- Apostilare Engleza
- Apostilare Franceza
- Apostilare Italiana
- Apostilare Spaniola
- Apostilare Germana
- Apostilare Chineza
- Apostilare Araba
- Apostilare Bulgara
- Apostilare Rusa
- Apostilare Ebraica
- Apostilare Norvegiana
- Apostilare Greaca
- Apostilare Turca
- Apostilare Maghiara
- Apostilare Sarba
- Apostilare Croata

SUPRALEGALIZARE DOCUMENTE
- Supralegalizare Engleza
- Supralegalizare Franceza
- Supralegalizare Italiana
- Supralegalizare Spaniola
- Supralegalizare Germana
- Supralegalizare Chineza
- Supralegalizare Araba
- Supralegalizare Bulgara
- Supralegalizare Rusa
- Supralegalizare Ebraica
- Supralegalizare Norvegiana
- Supralegalizare Greaca
- Supralegalizare Turca
- Supralegalizare Maghiara
- Supralegalizare Sarba
- Supralegalizare Croata

Plasează o comandă prin cele 4 opțiuni și beneficiază de un discount de 5 % la serviciile noastre de traduceri autorizate, traduceri legalizate, traduceri specializate, interpretariat simultan si consecutiv, apostilare si supralegalizare :
Formularul online de comandă
Direct în Facebook Messenger
Telefonic la numărul: 0787.336.172
Prin e-mail la adresa: office@traduceri-bpt.ro